App Markt NL

Opus·D PRO

Opus·D PRO

De applicatie Opus·D PRO ondersteunt de bewindvoerder in het administratieve deel van zijn taak.

In 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) ingevoerd. Deze wet biedt schuldenaren de mogelijkheid zelf een wettelijke schuldsanering aan te vragen bij de rechtbank wanneer een oplossing via het minnelijk traject is mislukt. De rechtbank wijst onder andere een bewindvoerder aan. Deze controleert of de schuldenaar aan zijn verplichtingen voldoet en brengt hierover periodiek schriftelijk verslag uit aan de rechtbank.

Deze applicatie biedt de gebruiker onder andere:

  • Een inzichtelijk beheersysteem voor alle dossiers
  • Ondersteuning bij het berekenen van het vrij te laten bedrag (VTLB)
  • Diverse rapportages
  • Automatische verzending en verwerking van berichten

De bewindvoerder kan zich volledig op de inhoudelijke taken richten. De applicatie controleert of aan alle wettelijke vereisten die aan de administratieve afhandeling worden gesteld, wordt voldaan.

Details

Naam:

Opus·D PRO

Uitgever:

Kred’it

Categorie:

juridische software

Meer informatie over de ontwikkelaar

Bekijk de pagina van Kred’it
Overzicht Nederlandse juridische software

AppMarkt.nl is een online klantportaal van Content Power