App Markt NL

KickerPlaza

KickerPlaza

Aan de hand van WHY, HOW en WHAT hebben wij onze visie op het product KickerPlaza uiteengezet. Daarna volgt onder ADOPTIE onze visie op de implementatie.

 

Why

Informatie vastleggen en weer terug kunnen vinden moet simpeler kunnen dan bij veel organisaties nu het geval is.
Software moet vóór mensen werken, mensen niet vóór software.


How

Mensen worden blij van één applicatie voor alle informatie. Niet in meerdere systemen gegevens hoeven te plaatsen en lezen. Geen management informatie maken door verschillende bronnen handmatig bij elkaar te voegen.
Mensen worden blij van intuïtieve software. Zij hoeven geen cursus te volgen. En niet eindeloos te zoeken naar de plaats waar informatie staat. Omdat ze in een paar klikken hebben wat ze nodig hebben.

 

What

KickerPlaza is een SAAS applicatie, software die via de browser overal en op verschillende devices is te gebruiken.
In KickerPlaza kan alle project- en team informatie worden vastgelegd. Daarbij kan KickerPlaza eenvoudig per rol worden ingesteld, zodat iedereen alleen datgene ziet en kan doen wat relevant is. Het uitgangspunt is dat KickerPlaza op de organisatie wordt afgestemd, niet andersom.
KickerPlaza kan alle benodigde management informatie en documenten genereren, voor een optimaal overzicht over (werk in) programma’s en projecten.

 

Adoptie

Ongeacht de huidige situatie, de overgang naar het werken met KickerPlaza moet goed worden gemanaged. Zeker bij KickerPlaza zelf, maar ook bij de andere toepassingen, zoals KickerScrum of KickerTask. Wij onderscheiden daarbij de volgende aandachtsgebieden:
Doelstelling: alhoewel de doelstelling van de aanschaf voorafgaand aan de pakketselectie vast al aan de orde is geweest, is het goed deze na de nadere kennismaking met KickerPlaza scherp te stellen.
Scope: wanneer worden de verschillende onderdelen van KickerPlaza in gebruik genomen, welke projecten of bedrijfsonderdelen gaan we in KickerPlaza managen?
Stakeholders: welke mensen worden gebruiker en welke rechten krijgen zij?
Scenario: een grote Big Bang of stapsgewijze adoptie? Bij een stapsgewijze adoptie zijn er meerdere keuzes mogelijk, zoals alleen nieuwe projecten of alleen bepaalde rollen of afdelingen.

Dan concreet, hoe verloopt de adoptie?
In twee dagen worden de aandachtsgebieden en de configuratie-mogelijkheden met de centrale beheerders/PMO-ers besproken. Ook wordt KickerPlaza gelijk geconfigureerd.

Het verdere verloop van de adoptie is geheel afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking van de genoemde aandachtspunten. Mogelijke vervolgstappen zijn:
Conversie: gegevens vanuit oude bronnen naar KickerPlaza.
Introductie bij eindgebruikers, met name hoe de organisatie KickerPlaza gaat gebruiken, wie welke onderdelen op welk moment moet of mag bijhouden. Mogelijk wordt de introductie gecombineerd met een cursus in een (projectmanagement) methodiek, sterk afhangend van de doelstelling die is vastgesteld.
Stapsgewijze verdere adoptie van KickerPlaza: dit kan enkele weken of maanden zijn, afhankelijk van het gekozen scenario.
Continue begeleiding: voor alle software waarbij er eindgebruikers zijn is Functioneel Beheer nodig. Dit kan door een PMO-er/Administratief medewerker worden ingevuld, kan ook worden uitbesteed aan de organisatie KickerPlaza.

Contactinformatie

Naam:

KickerPlaza

Website:

https://www.kickerplaza.nl/

Telefoonnummer:

0031 525870008

Emailadres:

Apps van KickerPlaza

Logo van KickerProgram

KickerProgram

projectmanagement software

AppMarkt.nl is een online klantportaal van Content Power