App Markt NL

Windex Communication Centre

Windex Communication Centre

Windex Communication Centre (WindexCC) is een uitgebreide en gebruikersvriendelijke tool voor organisaties van werkgevers, verenigingen van (vrije) beroepsbeoefenaren, andere belangenorganisaties en organisaties die voor deze typen organisaties het secretariaat verzorgen. Ook is de applicatie uitstekend toepasbaar bij andere organisaties waar communicatie het primaire proces en/of samenwerken (in projecten) centraal staat…

Niet alle functies zullen even interessant zijn voor iedere vereniging. WindexCC is zo in te richten dat alleen die functies beschikbaar zijn die ook daadwerkelijk gebruikt worden.

WindexCC bevat nagenoeg alle bedrijfsprocessen van een vereniging. Voor een aantal functionaliteiten kunnen ook andere systemen worden gebruikt en hiervoor kunnen koppelingen gebruikt of ontwikkeld worden. Echter hoe meer functionaliteit binnen WindexCC worden gebruik hoe beter WindexCC tot zijn recht komt.

Interne - en externe gebruikers c.q. bezoekers hebben uiteenlopende informatiebehoeften. Om deze behoeften in te kunnen vullen worden doelgroepen gedefinieerd. Afdelingen of functies binnen het secretariaat zijn voorbeelden van interne doelgroepen, leden of groepen leden, besturen en commissies of andere groeperingen voorbeelden van externe doelgroepen. Voor iedere doelgroep wordt een apart web portaal ingericht met een volledig op de doelgroep afgestemde set van de programmafuncties die in de vorm van z.g. WebParts wordt aangeboden. Desgewenst kan de gebruiker zijn ‘digital dashboard’ zelf aanpassen via het toevoegen of verwijderen van WebParts.

Iedere WebPart kan qua selectiebron, de te hanteren selectieparameters en de te presenteren gegevens volledig worden afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Een gebruiker die tot meerdere doelgroepen behoort kan gemakkelijk via bijvoorbeeld tabbladen schakelen tussen de verschillende portalen.

Details

Naam:

Windex Communication Centre

Uitgever:

Windex

Categorie:

ledenadministratie software

Meer informatie over de ontwikkelaar

Bekijk de pagina van Windex
Overzicht Nederlandse ledenadministratie software

AppMarkt.nl is een online klantportaal van Content Power