App Markt NL

Fuse Solution Suite

Fuse Solution Suite

Fuse Solutions is uw partner als het gaat om slimme software oplossingen. Het doel van FUSE Solutions is:

 • het maximaliseren van de productiviteit van uw organisatie;
 • het beheersbaar maken van kosten;
 • uw werkprocessen te automatiseren, geautomatiseerde dossiervorming (denk aan documentbeheer en correspondentie management);
 • sturingsinformatie te genereren. Dit doen we door op een slimme manier gebruik te maken van onze software oplossingen.
   

FUSE Solutions richt zich met name op organisaties die op basis van projecten werken in de openbare ruimte zoals organisatie uit de ingenieurs- en adviesbranche, sloopbedrijven, architectenbureaus en vastgoedbeheerders. Neem contact met ons op voor een uitgebreide, vrijblijvende kennismaking met ons team en onze producten!
 

“Fuse is een prachtig pakket dat zich binnen BOOT al meer dan 10 jaar bewezen heeft. Onze organisatie met meer dan 130 medewerkers draait stabiel op Fuse. Projecten, relaties, planning, e-mail registratie en documenten staan allemaal in Fuse waardoor informatie snel inzichtelijk is en gegevens een vaste plek hebben. Bovendien zijn onze certificeringen verwerkt in Fuse waardoor medewerkers onbewust bekwaam werken conform de vereiste standaarden. Door de nodige koppelingen is er een goede gegevensuitwisseling met Afas en met diverse veldwerk apps. Met Fuse werken wij prettig en efficiënt aan een toekomstbestendige leefomgeving!”

Jaco PoppeCommercieel manager - BOOT organiserend ingenieursburo


Projecten

Fuse biedt uw organisatie de mogelijkheid om alle informatie rondom een project of relatie vast te leggen en te beheren. Met de unieke opbouw van de onderliggende infrastructuur kunt u de data overal in de applicatie hergebruiken maar ook via integraties automatisch over laten nemen uit andere in uw organisatie aanwezige producten. U kunt ook informatie in andere software pakketten aan laten vullen door Fuse.

Het doel is om uw projecten succesvoller te laten verlopen en de foutkans in het project beheer te reduceren tot nul!
 

Efficientie en Productiviteit

De Fuse Suite speelt voor uw  medewerkers een belangrijke rol in het efficiënt werken en om dus meer productief te zijn. Met andere woorden: meer doen in minder tijd. De schaalbaarheid van het pakket maakt het voor een kleine organisatie of een organisatie met een specifieke wens net zo gebruiksvriendelijk als voor een grote organisatie.
 

Op maat gesneden

Met Fuse heeft u een “op maat gesneden” product. Doordat Fuse voor het grootste deel werkt met een “configureerbare schil” kan het pakket naar de wensen van uw organisatie worden ingericht. Dit heeft als voordeel dat bij updates van de software uw configuratie gewoon blijft bestaan. Er hoeven dan geen extra wijzigingen te worden doorgevoerd.
 

Inzicht

FUSE biedt inzicht in uw bedrijfsprocessen en helpt u om uw organisatie sneller, effectiever, flexibeler en efficiënter te laten functioneren.

 

Planning

Zodra er een opdracht binnenkomt kan het project op basis van de gegevens uit de opdracht gepland worden. Tijdens de planning van het project controleert Fuse of de planner zich aan het geoffreerde budget houdt en waarschuwt bij overschrijding. Op deze manier heeft u volledige controle op de inzet van mensen en middelen.

Op basis van de planning kan elke medewerker via internet inzien wat het werkschema voor de dag of de week is. Nadat uw medewerker de werkzaamheden volgens planning heeft uitgevoerd kan hij de planning overnemen in zijn urenverantwoording. Hierdoor is het invullen van de urenverantwoording  een kwestie van enkele minuten.

Uiteraard zijn de besteedde uren ook weer terug te zien in uw projectoverzicht en worden ze bij het opstellen van facturen automatisch aangeboden voor facturatie

 

Snelle urenregistratie

Door middel van de koppeling aan de planning is urenregistratie voor uw medewerkers geen moeilijkheid meer.
 

Budgetbewaking

FUSE bewaakt tijdens het plannen of er geen budgetoverschrijving plaatsvindt
 

Gekoppeld aan facturen

Door een directe integratie met de facturatie module kunt u geplande, en gerealiseerde uren aan uw opdrachtgever factureren. Fuse houdt precies bij welke uren wel of nog niet zijn gefactureerd waardoor het ‘verliezen’ van uren tot de verleden tijd behoort. Standaard teksten worden niet meer getypt, maar op basis van sjablonen automatisch door Fuse gevuld. Alle documenten worden centraal opgeslagen. De opslaglocatie wordt volledig door Fuse beheerd. Door de uniforme werkwijze zijn documenten voor iedereen snel terug te vinden. Versies worden bijgehouden en de documenten zijn al dan niet automatisch ingedeeld in categorieën. Wilt u van een Word bestand een PDF maken? Geen probleem, met de ingebouwde  PDF-tool wordt er met één klik op de knop een PDF al dan niet op briefpapier van uw organisatie gegenereerd. Communicatie met uw opdrachtgever? Documenten op een professionele manier aan  opdrachtgevers of derden beschikbaar stellen? Met de Fuse Front Office module maakt u het uitwisselen van documenten voor zowel uzelf als voor uw relatie zeer efficiënt. Documenten kunnen rechtstreeks vanuit Fuse aan de opdrachtgever, aannemer, enz. gepubliceerd worden. De opdrachtgever krijgt een e-mail bericht en logt met zijn accountgegevens in op het Front Office portaal om de documenten in te zien en eventueel te downloaden.
 

Activiteiten

Fuse biedt u alle mogelijkheden voor het centraal beheren van alle activiteiten. Standaard zijn een breed aantal activiteiten beschikbaar in de Fuse Suite. Daartoe behoren onder andere klachtenprocedure, opdrachtgever evaluaties, leveranciersbeoordelingen en acquisitie. Daarnaast kunt u interne en externe controles opnemen zoals actie workflows voor een specifiek werkproces, kwaliteit gerelateerde activiteiten, kansen, kennisuitwisseling en nog veel meer. Door het goed beheren van de verschillende soorten activiteiten bent u altijd in control en goed op de hoogte van de stand van zaken.
 

Correspondentie

Fuse heeft een koppeling met Microsoft Outlook. Dit houdt in dat een binnengekomen- of verzonden e-mail bericht, met informatie met betrekking tot één van de projecten, direct vanuit outlook geregistreerd kan worden in Fuse. E-mail berichten kunnen ook (automatisch) geregistreerd worden bij contactpersonen en bedrijven. Op deze manier is alle informatie rondom een project direct zichtbaar voor iedereen die aan het project werkt. Ook worden gegevens en bijlagen die in mails worden besproken vastgelegd bij het project in Fuse.

Door berichten na registratie in Fuse automatisch te laten verwijderen houdt u uw mailbox schoon. Alle in- en uitgaande correspondentie, of het nu een e-mail is, een uitgaande brief of een ingekomen factuur, is snel terug te vinden voor alle gebruikers in de centrale opslag, gekoppeld aan het project.
 

Financieel en administratie

Fuse bied uitgebreide mogelijkheden om uw projecten vooraf te calculeren. U voert offerteregels, taken, verbruiksartikelen, middelen, inkopen of andere zaken in en Fuse genereert alle informatie die u nodig heeft om een goed onderbouwde offerte te maken. Na het calculeren genereert Fuse de offerte vanzelf en bij opdracht kunt u per regel aangeven of die regel in opdracht is.

 • Budgettering
  De ingevoerde gegevens bij de opdrachtregels gelden direct als budget voor uw project. Fuse houdt voor u bij hoe de besteding van het budget wordt vormgegeven en waarschuwt bij overschrijding. Vanuit het project kunt u direct de taken en middelen bij de juiste mensen plannen en inkooporders generen. Ingekomen facturen koppelt u via de inkoopmodule aan het project en afhankelijk van de inrichting kan de projectleider of tekenbevoegde deze goedkeuren. Inkopen die u invoert in de inkoopmodule van Fuse worden direct gekoppeld aan uw boekhoudpakket zodat dubbel invoeren niet nodig is.

 • Facturatie
  Wanneer het tijd is om te factureren dan kunt u dat eenvoudig doen vanuit het project. Fuse houdt bij welke uren besteedt zijn aan het project, welke materialen zijn gebruikt, welke inkopen zijn gedaan en wat in de opdrachtverstrekking is vergund. Factureren gaat met gebruik van Fuse accuraat en snel. U vergeet niet meer om zaken te factureren en de factuur is binnen enkele minuten de deur uit. Bij het aanmaken van de facturen kunt u zelf de zaken kiezen die u wilt factureren. Fuse maakt geheel conform de lay-out van uw organisatie een factuur aan. Deze factuur kunt u direct door Fuse naar uw klant laten verzenden of u kunt de factuur in uw Fuse Frontoffice portaal beschikbaar stellen voor uw opdrachtgever. Via de koppeling gaat de factuur ook naar uw boekhoudpakket.

 • Integratie met Office
  Fuse beschikt over uitgebreide koppelingsmogelijkheden met het Microsoft Office (365) pakket. Op basis van eenmaal vastgelegde sjablonen kan Fuse automatisch rapportages generen. Voordelen daarvan zijn natuurlijk snelheid, maar ook uniformiteit. Alle rapporten die door uw organisatie worden uitgegeven zijn hetzelfde en binnen korte tijd geproduceerd.

 • Integratie met uw boekhoudpakket
  Uiteraard verzorgen wij ook de integratie met uw boekhoudpakket. Het dubbel invoeren van gegevens in verschillende systemen is niet nodig omdat Fuse uw in- en verkoopfacturen uitwisselt met uw boekhoudsysteem.
   

Inzicht

Fuse biedt veel inzicht in de financiële status van projecten, teams, vakgroepen, organisaties e.d. Wilt u een overzicht van het aantal opdrachten en de opdrachtsommen van een bepaalde periode? Een visueel overzicht van de omzet van een bepaald team aan het organisatie totaal, of de offerte score van een bepaald team of medewerker? Misschien heeft u behoefte aan een inzicht in het percentage declarabiliteit van een medewerker ten opzicht van de begroting?  Fuse geeft u inzicht in alle voor uw organisatie gewenste informatie.

Niet het gewenste overzicht? Laat een overzicht op maat maken die voor u datgene inzichtelijk maakt wat u wenst. Door de standaard mogelijkheid van Fuse om informatie in het pakket zelf te koppelen is een specifiek overzicht snel gemaakt.
 

BRANCHES

De Fuse Suite is speciaal ontwikkeld voor alle bedrijven die werken op basis van projecten. Omdat de Fuse Suite vanuit de praktijk is ontwikkeld zijn voor de onderstaande branches de beste resultaten te boeken met onze software.

 • Ingenieursbureau’s
 • Circulaire Economie
 • Milieu (advies) bureau’s
 • Bodem onderzoekers
 • Landmeetkundige bedrijven
 • Sonderingsbedrijven
 • Projectenbureau’s in de ruimtelijke ordening
 • Asbest
 • Vastgoedbeheerders

Details

Naam:

Fuse Solution Suite

Uitgever:

Fuse Solutions

Categorie:

projectmanagement software

Meer informatie over de ontwikkelaar

Bekijk de pagina van Fuse Solutions
Overzicht Nederlandse projectmanagement softwares

AppMarkt.nl is een online klantportaal van Content Power